ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 2 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์