ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 2 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์