ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายเตือน จำนวน 3 จุด บนถนนเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 45 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์