ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 55 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์