ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง หมู่ที่ 4 (บ้านคลองโรงปูน)
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 64 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์