ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าชมทั้งหมด 100 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์