ประกาศผู้ชนะกำรเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เข้าชมทั้งหมด 3 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์