อบต.บางยาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบางยาง มีส่วนร่วมจัดการขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) ด้วยถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิดจากวัสดุเหลือใช้ เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 14 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์