ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องสักการะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 17 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์