ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางม่วง หมู่ที่ 8 บริเวณที่ดินนายบุญยืน ฮวบบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 92 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์