อบต.บางยาง ร่วมกับผู้ใหญ่ไก่ และธนาคารขยะ เปิคทำการรับฝากขยะของหมู่ที่ 5 บ้านท่ากระบือ ทุกวันเสาร์ของเดือน
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 1 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์