ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางยาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ชุด
เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์