ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 โครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 เข้าชมทั้งหมด 10 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์