ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 (บ้านโรงจักร) ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 40 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์