ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 2 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์