ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการชาญชราสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 1 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์