ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)
เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 41 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์