ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง คสล. ถนนรุ่งประชาบุญวัฒน์ภายในซอย 13 หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 17 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์