ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 159 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์