ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 116 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์