ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เข้าชมทั้งหมด 92 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์