ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 108 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์