ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงลูกข่ายชนิดไร้สาย จำนวน 26 ชุด
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เข้าชมทั้งหมด 98 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์