การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4 งวดเดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2560 เข้าชมทั้งหมด 368 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์