เชิญชวนพุทธศาสนิกชน องค์กรและหน่วยงานในเครือข่าย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 13 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน องค์กรและหน่วยงานในเครือข่าย ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาระดับจังหวัด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานประวัติและผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.dra.go.th