ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมตำบลคลองตัน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เข้าชมทั้งหมด 26 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์