ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เข้าชมทั้งหมด 14 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์